วิดีโอความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวและข้อควรปฏิบัติในภาวะวิกฤต

สวัสดีค่ะ รวบรวมวิดีโอความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวและข้อควรปฏิบัติในภาวะวิกฤตจากช่องยูทูปของหน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศสวีเดนมาฝากกันค่ะ

จากวิดีโอเหล่านี้เราเองก็สรุปให้กับตัวเองได้ว่า ตัวเราเองมีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลตนเองในเบื้องต้นก่อนอย่างน้อยราวๆ 1 สัปดาห์ก่อนที่ความช่วยเหลือต่างๆ จากหน่วยราชการจะมาถึง เนื่องจากหน่วยงานราชการต้องจัดการดูแลกลุ่มคนและหน่วยงานต่างๆ ตามลำดับความสำคัญก่อนที่จะกระจายความช่วยเหลือไปถึงคนส่วนใหญ่

นอกจากนี้ทางหน่วยงานราชการของประเทศสวีเดนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่นมีแผนปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือและดูแลในด้านต่างๆ ในภาวะฉุกเฉินให้กับประชาชนอยู่แล้วค่ะ แต่ตัวเราต้องศึกษาด้วยตนเองด้วยว่าส่วนไหนมีอะไรอย่างไรบ้าง เมื่อถึงเวลาเราก็จะได้พร้อมรับความช่วยเหลือและรู้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหน อย่างไรบ้าง

สรุปอีกรอบสั้นๆ ก็คือเมื่อภาวะวิกฤตมาถึงทั้งภาครัฐและภาคประชาชนต่างทำหน้าที่ของตนและร่วมมือกันในการรับภาวะวิกฤต


วิดีโอมีรายการดังนี้ค่ะ

– Hela Sverige tillsammans – En liten film om krisberedskap och civilt försvar

……ภาพรวมในการร่วมมือกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตและการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

– Krisberedskap – การเตรียมพร้อมรับวิกฤต

– Kriskommunikation – การสื่อสารในภาวะวิกฤต

– Larmsignalerna “Hesa Fredrik” – ทำความรู้จักและแยกแยะความแตกต่างของเสียงสัญญาณเตือนภัยต่างๆ

– Överlevnad – การเอาชีวิตรอด

– Krislådan – กล่องวิกฤต

– Hemberedskap – kommunikation: เครื่องใช้ในบ้านเกี่ยวกับ “การสื่อสาร”

– Hemberedskap – värme: เครื่องใช้ในบ้านเกี่ยวกับ “ความร้อน”

– Hemberedskap – vatten: เครื่องใช้ในบ้านเกี่ยวกับ “น้ำ”

– Hemberedskap – mat: เครื่องใช้ในบ้านเกี่ยวกับ “อาหาร”

– Om krisen kommer (film) – “ถ้าภาวะวิกฤตมาถึง” สถานการณ์จำลองว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร

– Hemberedskap – skydda dig mot brand เครื่องใช้ในบ้าน: – ป้องกันตัวเองจากไฟไหม้

– Skyddsrum – ห้องหลบภัย (เป็นวิดีโอที่เขาไปตรวจสอบห้องหลบภัยค่ะ เจ้าของตึกมีหน้าที่ในการดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะ)

Take care นะคะทุกๆ คน

//Yui in Lund, Sweden

Advertisement

One thought on “วิดีโอความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวและข้อควรปฏิบัติในภาวะวิกฤต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s