ถาม-ตอบข้อสงสัยโควิด-19 จากสาธารณสุขสวีเดน

ถาม: มีชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเองหรือไม่?

ตอบ: ในปัจจุบันมีผู้ผลิตได้ทำการตลาดและประกาศว่ามีชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้าน แต่ทางเราไม่แนะนำให้ใช้ชุดทดสอบเหล่านี้ เหตุผลเนื่องมาจากชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเองยังมีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าชุดทดสอบโควิด-19 ที่ใช้ในสถานพยาบาลเป็นอย่างมาก วิธีการทดสอบโควิด-19 ที่ใช้ในสถานพยาบาลมีความแม่นยำและความไวเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ผลการทดสอบโควิด-19 จากสถานพยาบาล การสังเกตดูแลผู้ป่วย ประวัติข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลทางระบาดวิทยาจะนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างน่าเชื่อถือ ชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเองที่มีความไวในการทดสอบต่ำนั้นถ้านำไปใช้ในระยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของการติดเชื้ออาจจะแสดงผลว่าคุณไม่มีโควิด-19 ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะมีเชื้อโควิด-19 อยู่ก็ตาม

จากข้อมูลในปัจจุบันเกี่ยวกับความแม่นยำและความไวของชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเองยังมีข้อจำกัด และยังไม่มีการเผยแพร่ตีพิมพ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเองว่า มีประสิทธิภาพดีเพียงใดในการวินิจฉัยโควิด-19

 

Uppdaterad: 2020-03-18 15:21
แหล่งที่มา /source: Folkhälsomyndigheten / The Public Health Agency of Sweden
เวบไซต์: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

ถาม: เชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อผ่านทางจดหมายและพัสดุได้หรือไม่?

ตอบ: ความรู้จากการระบาดก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ติดต่อกันจากผู้ที่ป่วย และไม่ได้ติดเชื้อผ่านทางพัสดุและจดหมาย

Uppdaterad: 2020-03-06 14:50
แหล่งที่มา /source: Folkhälsomyndigheten / The Public Health Agency of Sweden
เวบไซต์: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

การจ่ายตลาด ถนอม และทำอาหารเราควรทำอย่างไรให้ถูกวิธี

สวัสดีค่ะ พอดีได้ไปดู การจ่ายตลาด ถนอม และทำอาหารเราควรทำอย่างไรให้ถูกวิธี โดย ป้าป้อม มาค่ะเลยนำมาฝากกัน เพราะคิดว่า สามารถนำไปปรับใช้ในช่วงอยู่บ้านตอนโควิด-19 ระบาดนี้ได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะ


Link: https://youtu.be/Bj88i4_dQSA