สวีเดนประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

สวีเดนเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแนวทาง Vision Zero โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบการจราจรที่ปลอดภัยด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

Link: https://youtu.be/VAdvVjw86aE

ออกอากาศวันที่ 2 มีนาคม 2563 – รายการ ข่าว3มิติ


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s