สวีเดนประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

สวีเดนเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแนวทาง Vision Zero โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบการจราจรที่ปลอดภัยด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

Link: https://youtu.be/VAdvVjw86aE

ออกอากาศวันที่ 2 มีนาคม 2563 – รายการ ข่าว3มิติ