เริ่มใช้กฏระเบียบใหม่ในการสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลประเภท B

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2020 ประเทศสวีเดนเริ่มใช้กฏระเบียบใหม่ในการสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลประเภท B ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

🚘 ต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎีก่อนจึงสามารถสอบขับได้ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสผ่านการสอบขับมากยิ่งขึ้น

🚘 ถ้าสอบผ่านภาคทฤษฎี ผลการสอบจะอยู่ได้ 4 เดือน (ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ได้แค่ 2 เดือน)
ซึ่งเป็นการเพิ่มเวลาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้และหัดขับรถในกรณีที่เราสอบขับไม่ผ่านและต้องสอบขับใหม่อีก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s