Learn Big – ห้องสมุดดิติตอลหนังสือภาษาไทย

แนะนำหนังสือออนไลน์สำหรับครอบครัวสองภาษาที่กำลังมองหาหนังสือภาษาไทยอ่านให้ลูกๆ ฟังที่บ้านค่ะ

Learn Big คือห้องสมุดดิติตอลแบบเปิด ที่รวบรวมหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการสอน คู่มือครู และแบบฝึกหัด มีหนังสืออ่านนอกเวลา การ์ตูนภาษาไทยจำนวนมาก โดยจัดเรียงตามความยากง่ายของหนังสือ มีเป็น website และ application ใน App Store และ Google Play

ลองไปดูกันค่ะ

 

Yui in Lund, Sweden

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s