เรียนต่อ ณ ประเทศสวีเดนในระดับปริญญาโท/เอก

สำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนต่อ ณ ประเทศสวีเดนในระดับปริญญาโท/เอก

ระบบการศึกษาของสวีเดน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศสวีเดน

ข้อมูลน่ารู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดน

 

มหาวิทยาลัย ณ ประเทศสวีเดน (บางส่วน)

ตัวย่างสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ณ ประเทศสวีเดน

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ หลักเกณฑ์การสมัคร ใบสมัคร ขั้นตอนการคัดเลือก วันสิ้นสุดการรับสมัคร และอื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน SI (Swedish Institute)
http://www.si.se/English/

Information about Study in Sweden for international student

เวปไซด์สำหรับสมัครเข้าเรียนหรือค้นหาหลักสูตรต่างๆ

 

 

ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพพื้นฐาน สำหรับการศึกษาใน ‘สวีเดน’

สำหรับข้อมูลเรื่องการขอวีซ่าและสถานะผู้พำนัก (resident permit)

 

สำหรับข้อมูลโดยทั่วไป จากประสบการณ์คนที่มาเรียนต่อที่สวีเดน ตามอ่านได้ที่

 

ตามอ่านรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียนต่อที่สวีเดนได้ที่

สำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในระดับอุดมศึกษา ทางเพจนี้ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยที่ไม่สามารถให้ข้อมูลกับท่านได้ เนื่องจากไม่มีบุคคลากรที่จะให้ข้อมูล

 

ส่วนเราเอง Yui in Lund ก็ไม่มีข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อสวีเดนแล้วค่ะ ไม่ว่าระดับไหน เพราะห่างหายจากวงการมาเป็นเวลานานมากแล้ว ท่านใดที่แวะมาถามแล้วเราตอบไม่ได้ ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ เราเน้นป่าเขาลำเนาไพร เก็บเห็ด เก็บสมุนไพรป่า หลั่นหล้าสโลว์ไลฟ์ไปแล้วค่ะ

Yui in Lund, Sweden

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s