🐣 Happy Easter | สุขสันต์วันอีสเตอร์ 🐥

สวัสดีค่ะ เก็บภาพบรรยากาศก่อนและระหว่างช่วงเทศกาลอีสเตอร์ในเมืองลุนด์มาฝากกันค่ะ อากาศดีและเรามีวันหยุด ก็ออกไปเดินออกกำลังกาย พักผ่อน เปลี่ยนบรรยากาศทำนั่นนี่ไปตามประสาค่ะ ช่วงนี้อากาศดีผู้คนออกมาทำกิจกรรมข้างนอกกันเยอะมากค่ะ

 

Yui in Lund, Sweden

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s