ห้างสรรพสินค้าผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและของมือสอง

ถ้ามีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมชม … ชอบแนวนี้
ห้างสรรพสินค้าที่ประเทศสวีเดน ที่เมือง Eskilstuna ที่ขายผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและของมือสอง นำของที่ไม่ใช้แล้วมาทำใหม่และเพิ่มมูลค่า
#รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s