ขั้นตอนในการทำใบอนุญาตขับขี่ ประเภท บี (สวีเดน)

Film om vägen till körkort på thailändska

วีดิทัศน์นี้จะแสดงให้เห็นทีละขั้นตอนว่าคุณจะวางแผนในการสอบใบอนุญาตขับขี่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภท B อย่างไร และทักษะความรู้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อที่จะเป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

จากยูทูปช่องของ Trafikverket

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s