Lund City, Sweden – Spring 2018

สวัสดีค่ะ วันนี้มาพาเดินเล่นชมบรรยากาศในเมืองลุนด์ค่ะ

พาชมเมืองตามถนนต่างๆ แวะผ่านมหาวิทยาลัยลุนด์นิดนึง และก็ชมพาดอกไม้ข้างทางไปด้วยค่ะ

ดอกไม้ในเมืองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ค่ะช่วงนี้ ชนิดนึงบานอีกชนิดนึงก็เริ่มโรยค่ะ ไปไวมาไวมากหลายหลายสีสันค่ะ ตรงไหนมีสนามหญ้า ตรงนั้นก็จะมีดอกไม้อะไรสักอย่างให้ได้ชื่นชมค่ะ

อากาศอุ่นขึ้นผู้คนก็เริ่มออกมาทำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้านกันมากขึ้น เมืองก็จะคึกคัก
ร้านไอศครีมก็เริ่มเปิดกันแล้ว ร้านต่างๆ คนก็เริ่มเยอะมากขึ้นค่ะ ไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไร


 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ค่ะ เผื่อท่านใดสนใจเพิ่มเติม อยากศึกษาหาอ่านก่อนมาเที่ยงเมืองลุนด์ค่ะ

Lund City, Sweden
https://www.lund.se/en/

มหาวิทยาลัยลุนด์
https://www.lunduniversity.lu.se/

VISIT LUND
http://visitlund.se/en/


 

By Yui in Lund

(7-8 April 2018 in Lund City, Sweden)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s