การอบรมความเสี่ยงในการขับรถยนต์ ส่วนที่ 1

riskettan

 

เราก็ได้ไปหาและรวบรวมวิดีโอเกี่ยวกับ “การอบรมความเสี่ยง ส่วนที่ 1” จากยูทูปมาฝากกันค่ะ เป็นภาษาสวีเดนและบอกภาพรวมว่าในห้องอบรมจะมีอะไรบ้างน่ะค่ะ

 

Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMZmcdrPbQsKZn2pc_XdzLQXCZpX0dBzX


 

การอบรมความเสี่ยงในการขับรถยนต์ ส่วนที่ 1
(Riskettan /Riskutbildning del 1)

เป็นการอบรมภาคบังคับที่เราจะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะไปสอบขับและสอบข้อเขียน ซึ่งในการอบรมส่วนนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะขับรถยนต์อันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพย์ติด การขับรถในขณะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า และจะได้เรียนรู้ถึงผลของแอลกอฮอล์ สารเสพย์ติดและความเมื่อยล้าที่มีต่อร่างกาย รวมไปถึงการป้องกันหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

และนอกจากนี้เราก็จะได้รู้ถึงกฏระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเมาแล้วขับ (เช่น ระดับแอลกอฮอล์ ความเสี่ยงอันตราย บทลงโทษตามกฏหมาย เป็นต้น) และยังได้รู้เกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ในการอบรมนี้ก็จะมีการพูดถึงด้วยว่า ผู้โดยสารที่นั่งไปด้วย ความเครียด การใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ ทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ ในขณะขับรถบนท้องถนนได้อย่างไรบ้าง

ในส่วนนี้เราจะเข้าอบรมได้ที่โรงเรียนสอนขับรถที่มีใบอนุญาตเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ราคาก็จะอยู่ประมาณที่ 400-800 โครน เมื่ออบรมแล้วก็จะมีอายุการใช้งานได้ถึง 5 ปี


 

ตอนที่เราไปอบรมความเสี่ยงส่วนที่ 1 นี้ทางโรงเรียนก็ติดต่อนัดเวลามาค่ะ อบรมวันเสาร์ช่วงเช้า อบรมร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ ที่เรียนขับรถกับโรงเรียนนั้น ครูของเราเป็นคนมาอบรมให้เอง มีเอกสารแจก มีพูดให้ข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ดูวิดีโอ ตอบคำถามและพูดคุยแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ร่วมกันในห้องอบรม

ส่วนตัวเราคิดว่า สนุกดี ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ และได้สาระประโยชน์มากค่ะ ที่สำคัญที่สุดคือ ทำให้เราตะหนักมากยิ่งขึ้นถึงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตนเองและที่จะทำให้เกิดกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ด้วย คือเราเห็นภาพความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กับใครก็ได้และได้แนวทางในการป้องกันหลีกเลี่ยงที่ดี

เนื้อหาส่วนนี้ก็มีอยู่ในส่วนของภาคทฤษฎีในหนังสือใบขับขี่ด้วยค่ะ เราคิดว่า ดีมากๆ ที่เขาแยกออกมาเน้นย้ำในการอบรมครั้งนี้เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ส่วนหนึ่ง … ทุกๆ คนต้องร่วมกันรับผิดชอบและร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

โชคดีๆ และได้ใบขับขี่มาครอบครองกันในเร็ววันนะคะ

ยุ้ยค่ะ