การขับเปลี่ยนเลน (Körfältsbyte)

korfaltsbyte

 

เราขับๆ รถไปแล้วต้องการจะเปลี่ยนเลน

ขั้นตอนโดยทั่วๆ ไปใน การเปลี่ยนเลนขับรถ (Körfältsbyte) มีอะไรบ้าง?

1 มองสภาพการจราจรด้านหน้า
2 มองกระจกหลัง
3 มองกระจกด้านข้างซ้าย-และขวา (มองพลาดไหล่เพิ่มถ้ามีรถตามหลังมาใกล้ๆ เยอะ)
4 ให้สัญญาณไฟ
5 มองดูรถรอบๆ ก่อนว่าเป็นอย่างไร
6 มองพลาดไหล่
7 เปลี่ยนเลน (เพิ่มความเร็วหน่อย ถ้ามีรถหลังตามมาไม่ไกล)

เวลาเปลี่ยนเลนควรขับแบบโฉบเข้า ไม่ควรหักพวงมาลัยแบบกะทันหัน เมื่อเปลี่ยนเลนได้แล้ว ควรปรับระดับความเร็วไม่ให้กีดขวางรถคันอื่นที่วิ่งอยู่ก่อน