ปัจจัยในข้อใดที่มีผลต่อพลังงานจลน์?

rorelseenergin

Vad påverkar rörelseenergin?
ปัจจัยในข้อใดที่มีผลต่อพลังงานจลน์?

rörelseenergi บ้านเราเรียก พลังงานจลน์ คือ เป็นพลังงานของวัตถุขณะที่วัตถุเคลื่อนที่
rörelse คือ การเคลื่อนที่
energi คือ พลังงาน

ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ คือ ความเร็ว และ น้ำหนัก ของรถค่ะ
Bilens hastighet och vikt påverkar rörelseenergin

ความเร็วมาก พลังงานจลน์มาก
น้ำหนักมาก พลังงานจลน์มาก
:::
และนอกจากนี้พลังงานจลน์นี้ มีผลต่อ ระยะเบรกของรถด้วย (bromssträcka)

หาอ่านแล้วเข้าใจตามนี้ ใครมีอะไรแนะนำเชิญนะคะ
ยุ้ยค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s