ความเข้าใจผิดต่างๆ เกี่ยวกับเห็ดพิษ

missuppfattningarOMgiftsvampar2
## ความเข้าใจผิดต่างๆ เกี่ยวกับเห็ดพิษ ##
การได้รับพิษจากเห็ดส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ วิธีการที่ปลอดภัยในการเก็บเห็ดก็คือการศึกษาเรียนรู้ทำความรู้จักเกี่ยวกับเห็ดแต่ละชนิดอย่างจริงจังและถูกต้อง แต่ว่ามีคนที่เก็บเห็ดหลายๆ คน ที่เก็บเห็ดโดยใช้วิธีการที่บอกต่อกันมาตามประสบการณ์ว่า เห็ดชนิดไหนกินได้ ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียว
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเห็ดพิษที่พบได้บ่อย มีดังต่อไปนี้
– ถ้ามีหนอนหรือแมลงกัดกิน แสดงว่าเห็ดนี้ไม่เป็นพิษ
* ผิด! เห็ดพิษร้ายแรงถึงตายก็อาจจะถูกพวกหนอนพวกแมลงกัดกินได้
– เห็ดที่มีรสชาติดี เป็นเห็ดที่กินได้
* ผิด! เห็ดพิษหลายชนิดและส่วนใหญ่มีรสชาติดี (เช่น ไม่เผ็ดบาดลิ้น หรือไม่ขม เป็นต้น)
– ถ้าพวกกวางหรือวัวกินเห็ดเหล่านั้น แสดงว่า เราก็สามารถกินเห็ดพวกนั้นได้เช่นกัน
* ผิด! เห็ดพิษสีขาว หรือ Vit flugsvamp – Amanita virosaหรือ the European destroying angel เป็นเห็ดที่มีพิษร้ายแรงต่อคนเรา แต่พวกวัวกินได้โดยไม่เป็นอันตรายใดๆ
– พิษในเห็ดจะสลายหายไปถ้าเราต้มเห็ดแล้วรินน้ำต้มเห็ดทิ้ง
* ผิด! พิษในเห็ดส่วนใหญ่ไม่ละลายในน้ำ เพราะฉะนั้น พิษของเห็ดยังคงมีอยู่ในเห็ดที่เราต้มแล้ว
– เห็ดพิษสีแดง หรือ Röd flugsvamp – Amanita muscaria หรือ the fly amanita กินได้ ถ้าเราลอกเอาผิวของหมวกเห็ดออก เพราะว่าพิษของเห็ดชนิดนี้อยู่ที่ผิวของหมวกเห็ด
* ผิด! สารพิษมีอยู่ในทุกส่วนของเห็ดชนิดนี้
– หากต้องการตรวจสอบว่าเห็ดชนิดใดชนิดหนึ่งกินได้หรือไม่ ทำได้โดยการวางช้อนเงินลงไปในอาหารจานเห็ดที่ปรุงเสร็จแล้ว ถ้าช้อนเงินเปลี่ยนเป็นสีดำๆ แสดงว่าเห็ดนั้นเป็นพิษ ถ้าไม่เปลี่ยนสีก็แสดงว่ากินได้
* ผิด! เคยมีคนทั้งครอบครัวที่ป่วย หลังจากทำตามคำแนะนำดังกล่าวนี้มาแล้ว
ถอดความมาจากบทความของ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ ประเทศสวีเดน

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s