ใบขับขี่สวีเดน – การบำรุงรักษารถ

ลองอ่านคำถามและลองตอบเองในใจก่อนดูเฉลยนะคะ

 

จากรูปจงตอบคำถามต่อไปนี้กันค่ะ

1 ต้องเติมสารละลายที่ชื่อว่าอะไร?
2 ต้องเติมเมื่อไหร่?
3 สารละลายนี้ใช้ทำอะไร?
4 สารละลายนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
5 สัญลักษณ์นี้พบเห็นได้ที่ส่วนไหนของรถ?

2015-12-07 11.09.34

 

จากภาพนี้คือ spolarvätskebehållaren ที่เติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ (รูปสัญลักษณ์จะเหมือนกระจกหน้าของรถยนต์ ที่โค้งๆ แล้วก็มีน้ำยาพุ่งขึ้นมาบนกระจก)
***ตอบ***
1 Spolarvätska
2 เติมเมื่อมีไฟแจ้งเตือนขึ้น หรือ เมื่ออยู่ในระดับที่ต้องเติม
3 ใช้ทำความสะอาดกระจกรถยนต์ (rengöra vindrutan)
4 เป็นสารผสมระหว่างน้ำและแอลกอฮอล์
5 ห้องเครื่องรถยนต์ (motorrum)

 

จากรูปจงตอบคำถามต่อไปนี้กันค่ะ
1 ต้องเติมสารละลายที่ชื่อว่าอะไร?
2 ต้องเติมเมื่อไหร่?
3 สารละลายนี้ใช้ทำอะไร?
4 สารละลายนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
5 สัญลักษณ์นี้พบเห็นได้ที่ส่วนไหนของรถ?

2015-12-07 11.10.27

 

คำตอบ
1 Kylarvätska น้ำยาหล่อเย็น
2 เชคดูระดับ มีขีดบอกระดับ min/max, ต้องเติ่มตอนที่เครื่องยนต์เย็น
3 ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนเกินไป hindra motorn från att överhettas
4 vatten och glykol
5 ห้องเครื่องยนต์ motorrum

 

จากรูปจงตอบคำถามต่อไปนี้กันค่ะ
1 เป็นสัญลักษณ์ของอะไร? พบเห็นได้ที่ส่วนไหนของรถยนต์ส่วนบุคคล?
2 ทำหน้าที่อะไร?
3 ต้องเติมอะไร? และเมื่อไหร่?
4 ของเหลว (Vätska)ในแบตเตอรี่มีคุณสมบัติอย่างไร?

2015-12-07 11.09.42

 

คำตอบ
1) สัญลักษณ์ ของ แบตเตอรี่ เห็นได้ ในห้องเครื่องยนต์
2) ทำหน้าที่เก็บกระแสไฟฟ้าสำรอง
3) ต้องเติมน้ำกลั่น เมื่อใกล้ อยู่ขีดต่ำ กว่ากำหนด
4) น้ำกรดและน้ำกรดกำมะถัน มีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา

 

จากรูปจงตอบคำถามต่อไปนี้กันค่ะ
1 เป็นสัญลักษณ์ของอะไร?
2 พบเห็นได้ที่ส่วนไหนของรถยนต์ส่วนบุคคล?
3 ต้องเติมอะไร และเมื่อไหร่?
4 ของเหลว (Vätska) ที่เติมลงไปทำหน้าที่อะไร?
5 จะตรวจดูปริมาณหรือระดับของของเหลวนี้อย่างไร?

2015-12-07 11.09.56

 

คำตอบ
1.น้ำมันเครื่อง
2.พบที่ห้องเครื่องยนต์เปิดฝากระโปรงรถ
3.เติมน้ำมันเครื่อง เมื่อสัญญาณไฟรูปกาน้ำเตือนที่หน้าปัดรถยนต์
4.ทำหน้าที่หล่อลื่นเครื่องยนต์
5.จะต้องหมุนและดึงตรงที่สัญลักษณ์นี้จะเป็นแท่งเหล็กยาว จะบอกปริมาณน้ำมันจะต้องไม่เกินกว่าขีดที่จำกัดและจะต้องไม่ต่ำกว่าขีดด้านล่าง

โดยการดึงขึ้นมาและเช็ดออกด้วยกระาษทิชชูแล้วจุ่มลงไปใหม่และนำออกมาดู

 

จากรูปจงตอบคำถามต่อไปนี้กันค่ะ
1 เป็นสัญลักษณ์ของอะไร?
2 พบเห็นได้ที่ส่วนไหนของรถยนต์ส่วนบุคคล?
3 ทำหน้าที่อะไร?

2015-12-07 11.09.38

 

คำตอบ
1 สัญลักษณ์ bilsäkring
2 ห้องเครื่อง motorrum
3 ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร skyddar mot kortslutning i bilen
ตัดไฟในวงจรเมื่อมีการใช้กระแสไฟมากเกินไป Strömavbrott vid överbelastning av el

 

จากรูปจงตอบคำถามต่อไปนี้กันค่ะ
1 เป็นสัญลักษณ์ของอะไร?
2 พบเห็นได้ที่ส่วนไหนของรถยนต์ส่วนบุคคล?
3 ต้องเติมอะไร และเมื่อไหร่?
4 ของเหลว (Vätska) ที่เติมลงไปทำหน้าที่อะไร?

2015-12-07 11.10.04

 

คำตอบ
1 Servostyring
2 ห้องเครื่อง motorrum
3 Styrservoolja น้ำมันพวงมาลัย

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s