ข้อควรจำในการเก็บเห็ด

#### ควรจำไว้เสมอว่า ###

– ไม่เก็บเห็ดที่ไม่มั่นใจโดยเด็ดขาด
– ไม่ลองชิมเห็ดดิบๆ ต่อหน้าเด็ก (เช่น ชิมเห็ดตระกูล Russula เพราะเด็กอาจเลียนแบบกับเห็ดอื่น)
– ให้ผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องเห็ดทำความสะอาดเห็ด (ก่อนนำไปเก็บแช่แข็งหรือทำกิน ในกรณีที่มีเด็กไปช่วยเก็บเห็ด เด็กเค้าอาจหยิบคู่เหมือนใส่มาโดยเราไม่รู้ตัว)
– ไม่เชื่อข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในหนังสือเห็ดเก่าๆ (เก่ากว่า 5 ปี) ควรหาซื้อหนังสือเห็ดฉบับปรับปรุงใหม่มาอ่าน (หรือเทียบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่)

ถอดความมาจากบทความของศูนย์พิษวิทยา ประเทศสวีเดน

plockaSvamp

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s