เห็ดพิษในนอร์เวย์

สวัสดีค่ะ ก็ค้นหาอ่านไปเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องเห็ด บังเอิญไปเจอเอกสารของนอร์เวย์ ก็เลยนำมาฝากกันค่ะ

เกี่ยวกับเห็ดพิษเป็นภาษาไทยด้วย ศึกษากันไว้ก่อนออกป่าค่ะ จะได้ไม่พลาดพลั้งไป

———————————-

เอกสารเผยแพร่สรุปเนื้อหาจาก “Giftige sopper” ในภาษานอร์เวย์
โดย Norwegian Poison Information Centre
โทร: 22 59 13 00 (บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)

* http://www.fhi.no/dokumenter/f2cd48653d.pdf

 

01

02

03

04

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลพิษวิทยาของนอร์เวย์ (Norwegian Poison Information Centre) (www.giftinfo.no).
สามารถสั่งคู่มือจัดพิมพ์ฉบับเต็มในภาษานอร์เวย์หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์

* https://helsenorge.no/Giftinformasjon/tema-sopp#Poisonous-mushrooms-in-Norway-

Norges sopp- og nyttevekstforbund สมาคมผู้ศึกษาด้านเชื้อรา เห็ดและพืชที่เป็นประโยชน์ (www.soppognyttevekster.no)
ได้จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับ การจาแนกเห็ด และชุดข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อช่วยในการตรวจสอบผลผลิตที่เก็บได้

———

ยุ้ยค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s