สิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ สวีเดน (VDO)

สวัสดีค่ะ ก่อนหน้านี้ได้ลงบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
ก็พอดีว่าได้ไปเดินป่า และพอมีเวลาก็เลยทำวีดีโอมาฝากกันค่ะ
เป็นเรื่องสำคัญที่คนชอบเดินป่าเข้าป่า หรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะต้องรู้ไว้ค่ะ

VDO-link:  https://youtu.be/fj7SzBrtBKY

สิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ ประเทศสวีเดน
* จำได้ง่ายๆ สั้นๆ “ไม่รบกวน ไม่ทำลาย”
* ควรศึกษาว่า พืชชนิดไหนเก็บได้ และพืชชนิดไหนห้าม
* เบอร์รี่ป่า และ เห็ด เก็บได้

Allemansrätten
“att inte störa, inte förstöra”

The right of public access
”Don’t disturb – don’t destroy”

Reference/เอกสารอ้างอิง
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8532-2.pdf

ก็มีรูปป่าที่ไปเดินมาฝากกันด้วย
ชื่อป่า Måryd, Naturreservat i Skåne

Yui in Lund, Sweden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s