ปั่นจักรยานออกไปเที่ยวทุ่งรับส์

13 May 2015

ปั่นจักรยานออกนอกเมืองไปกินลมชมวิว ชมทุ่งรับส์ค่ะ

สำรวจเส้นทางไปเรื่อยๆ ก็ถ่ายวีดีโอจากไอโฟนนะคะ ปั่นไปถ่ายไป ปั่นเร็วด้วยเพราะรีบ อีกทั้งลมแรงด้วย

เสียงลมแรงเชียวและเสียงพูดเราก็จะแปลกๆ ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้นะคะ


VDO-link: https://youtu.be/t5OsjdcHAbc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s