VDO: เก็บเห็ดสวีเดน

เรื่องเล่าเมื่อคราวออกป่าเก็บเห็ดค่ะ
รวมวีดีโอของเจ้ย และก็ที่ยุ้ยออกป่ากับเจ้ยและพี่ไก่ พี่เพ็ญมาไว้ตรงนี้
นอกจากนี้ก็รวมวีดีโอที่น่าสนใจของชาวสวีเดนมาให้ดูกันด้วย

มีทั้งออกป่าเก็บเห็ด แนะนำเห็ดต่างๆ ว่าหน้าตาเป็นยังไง หนังสือเก็บเห็ด
ข้อแนะนำในการเข้าป่าหาเห็ด และอื่นๆ

ลองไปดูกันค่ะ

 

 

ยุ้ยค่ะ