เก็บเห็ดสนุกสนาน แต่ต้องระวัง!

ระวังนะคะระวัง

försiktigt

อ่านทั้งหมดที่นี่
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2474194-gott-om-svamp-men-var-forsiktig

Goda råd för plockare: ข้อแนะนำสำหรับคนเก็บเห็ด
• Ta bara svampar som du säkert känner igen.
เก็บเฉพาะเห็ดที่เรารู้จักและมั่นใจ

• Provsmaka inte! Även giftig svamp kan smaka gott.
ห้ามลองชิม เห็ดถึงแม้จะเป็นพิษก็กินอร่อย

• Låt en svampkunnig vuxen rensa svampen.
ให้ผู้ใหญ่ที่มีความรู้เกี่ยวกับเห็ด ทำความสะอาดเห็ด

• Skaffa en modern svampbok, alternativt en svampguide till din smartphone.
หาหนังสือเห็ดฉบับปรับปรุงใหม่มาใช้ หรือใช้ application ในมือถือ

• Försök att komma med på en svampkurs eller utflykt. Det finns både studieförbund och föreningar som anordnar sådana.
พยายามไปร่วมหลักสูตรสอนเก็บเห็ด หรือออกป่าเก็บเห็ดกับผู้รู้ มีหลายหน่วยงานและชมรมที่จัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้น

Källa: Giftinformationscentralen, GIC

 

ยุ้ยค่ะ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s