หลักสูตรการศึกษาของประเทศสวีเดนสำหรับผู้มาอยู่ใหม่

สวัสดีค่ะ มีสาระดีๆ มาฝากันค่ะ นั่นก็คือ

วีดีโอเป็นภาษาไทยจาก Skolverket มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของประเทศสวีเดนสำหรับผู้มาอยู่ใหม่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

 VDO-link: https://youtu.be/VeMO4OQaSQQ

Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Denna film är framtagen som ett stöd för skolor, kommuner, gode män och andra för att kunna presentera en grundläggande bild av svenska skolan.

นอกจากวีดีโอข้างบนแล้ว ทาง Skolverket ได้จัดทำเอกสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “ระบบการศึกษาของโรงเรียนในประเทศสวีเดนในระดับต่างๆ” เป็นภาษาไทยอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ได้มีข้อมูลพื้นฐาน ความรู้และความเข้าใจในระบบการศึกษาในประเทศสวีเดนว่าเป็นเช่นไร

svenskaSkolor_skolverket

เข้าไปดาวน์โหลดมาอ่านได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ

Information till elever och deras föräldrar

* http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/information-till-nyanlanda-1.211318

ข้อมูลดังกล่าวจะมีในระดับต่างๆ ดังนี้ :
– สำหรับเด็ก 1-6 ปี โรงเรียนเตรียมอนุบาล-อนุบาล และ ชั้นเตรียมประถม หรือ Förskola och förskoleklass
-สำหรับเด็ก 7-15 ปี การศึกษาภาคบังคับ และ บ้านยามว่าง หรือ Grundskola och fritidshem
– สำหรับเยาวชนที่มีอายุ 16-20 ปี การศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ Gymnasieskola
– สำหรับบุตรหลานของท่าน ที่มีอายุ, 7 – 20 ปี โรงเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ระดับการศึกษา

โชคดีๆ ค่ะ

ยุ้ย

3 thoughts on “หลักสูตรการศึกษาของประเทศสวีเดนสำหรับผู้มาอยู่ใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s