น้ำก้านเปรี้ยว และแยมฯ

ชวนเจ้ยทำน้ำก้านเปรี้ยว ก็เป็นน้ำปานะถวายพระด้วย

ไปดูการสาธิตแบบครัวกากๆ กันได้เลยค่ะ

 

VDO-link: http://youtu.be/PdVlJInMDR4

 

 

VDO-link: http://youtu.be/9QOQcn6Rp1I

 

 

VDO-link: http://youtu.be/w7dZaggnIr8

 

 

ขอบคุณสถานที่วัดสังฆบารมี

อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s