น้ำก้านเปรี้ยว และแยมฯ

ชวนเจ้ยทำน้ำก้านเปรี้ยว ก็เป็นน้ำปานะถวายพระด้วย

ไปดูการสาธิตแบบครัวกากๆ กันได้เลยค่ะ

 

VDO-link: http://youtu.be/PdVlJInMDR4

 

 

VDO-link: http://youtu.be/9QOQcn6Rp1I

 

 

VDO-link: http://youtu.be/w7dZaggnIr8

 

 

ขอบคุณสถานที่วัดสังฆบารมี

อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันค่ะ