หนังสือแนะนำที่เที่ยวซัมเมอร์ 2013 ใน Skåne

skåneTips

102 sidor med sommartips – helt gratis för glada resenärer!

Inspiration och tips inför sommarens utflykter med ditt Jojo Sommar-kort.

På 102 sidor presenteras det bästa av Skåne med vackra bilder, tydliga kartor och även QR-koder som hjälper dig att hitta rätt resväg.

Länk: http://issuu.com/regionskane/docs/nkb_boken_allasidor_6maj_test1c/1?utm_campaign=cmp_208914&utm_source=getanewsletter

skåneTips3

102 pages with summer tip – completely free for happy travelers!

Inspiration and tips for summer outings with your Jojo Summer Card.

102 pages presents the best of Skåne with beautiful photos, clear maps and even QR codes that will help you find the right route.

Link: http://issuu.com/regionskane/docs/nkb_boken_allasidor_6maj_test1c/1?utm_campaign=cmp_208914&utm_source=getanewsletter

skåneTips2
Trevlig sommar! / Have a nice summer!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s