การถือสองสัญชาติในประเทศสวีเดน

คำถาม

ดิฉันได้แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายกับชาวสวีเดนมาเป็นเวลา 3 ปีแล้วค่ะและได้มีลูกด้วยกัน 1 คนค่ะ ตอนนี้ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่สวีเดนค่ะ คือคำถามมีอยู่ว่าถ้าดิฉันจะทำการขอสัญชาติสวีเดน ไม่ทราบว่าจะสามารถถือสองสัญชาติทั้งไทย และสวีเดนได้หรือไม่ค่ะ เพราะทางสวีเดนอนุญาตให้ถือได้ไม่ว่าเป็นชาติใดก็ตามค่ะ

 

คำตอบ

ตามที่คุณถามว่าคุณได้แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายกับสามีชาวสวีเดน ขณะนี้คุณอาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน คุณจะดำเนินการขอสัญชาติสวีเดน ซึ่งทางประเทศสวีเดนอนุญาตให้ถือสัญชาติอื่นได้ คุณต้องการทราบว่าคุณจะถือทั้งสัญชาติไทยและสวีเดนได้หรือไม่

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนว่า กรณีเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติแต่ละประเทศจะมีกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์การได้สัญชาติและการเสียสัญชาติไว้ สฝคป. ขอตอบว่า

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 13 ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศไทยกำหนดว่า “ชายหรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของภริยาหรือสามีได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของภริยาหรือสามี ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทยให้แสดงความจำนงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งในกรณีนี้คุณซึ่งมีสัญชาติไทยอยู่แล้ว เมื่อคุณดำเนินการขอสัญชาติสวีเดนได้แล้ว กฎหมายของประเทศสวีเดนและกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้บังคับว่าคุณต้องสละสัญชาติไทยซึ่งเป็นสัญชาติเดิม คุณก็ยังคงถือสัญชาติไทยได้ตามเดิมโดยคุณไม่ต้องสละสัญชาติไทย คุณจึงสามารถที่จะมีสองสัญชาติ คือ สัญชาติไทยและสวีเดน

 

จาก สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

(http://www.humanrights.ago.go.th/index.php?option=com_smf&Itemid=2&topic=1299&consult&ref=2149)

 

thaiSweFlag

Photo by Meaw Jasmine, 2013

คำถาม

ถ้าเราถือสองสัญชาติไม่ขอสละสัญชาติได้ไหมคะ คือถือสองสัญชาติต่อไป ประเทศสามีให้ถือสองสัญชาติได้คะ

 

คำตอบ

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 22 ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยจะเสียสัญชาติไทยได้ใน 3 กรณี คือ 1. แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว 2. สละสัญชาติไทย 3. ถูกถอนสัญชาติไทย สำหรับหญิงไทยซึ่งสมรสกับคนต่างด้าว และอาจถือสัญชาติของสามีได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสามีนั้น ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามการถือสองสัญชาติ เว้นแต่หญิงไทยดังกล่าวประสงค์จะสละสัญชาติไทย

 

จาก สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

(http://www.humanrights.ago.go.th/index.php?option=com_smf&Itemid=2&topic=121&consult=&ref=211)

 

—————————————

 

Dual or multiple citizenship

Sweden permits dual citizenship. Dual citizenship means that you are a citizen in more than one country. If you become a Swedish citizen, you may retain your foreign citizenship if the other country permits it. Likewise, if you are a Swedish citizen and become a citizen of another country, you may keep your Swedish citizenship if the other country permits it. Some countries do not allow dual citizenship. You can read more about this under the headline losing citizenship.

from http://www.migrationsverket.se/info/399_en.html

 

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

>>> http://www.regeringen.se/sb/d/6998/a/84070

 

ยุ้ย

 

 

การทำหนังสือเดินทาง E-Passport

การทำหนังสือเดินทาง E-Passport กับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม

** กรุณาโทรเพื่อนัดเวลา 08-58804250 (13.00-16.00) **
เอกสารประกอบหนังสือเดินทางผู้ใหญ่มีดังนี้

+ คำร้องหนังสือเดินทาง 1 แผ่น กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง

คลิ๊กดาวโหลดคำร้องขอหนังสือเดินทางที่นี่ >>> http://www.thaiembassy.se/minmapp/filer/pdf-pages/for-thai-people/thaipassapp.20120001.pdf

+ หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)

+ สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยอย่างละ 1 ชุด

+ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

+ ค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น) 350 SEK

+ ซองเปล่าขนาดเอ 5 พร้อมที่อยู่ถึงตนเองและติดแสตมป์ 89 SEK (สำหรับ 1 ท่าน) หรือ 101 SEK (สำหรับ 2 ท่าน) เพื่อส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่กลับทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

+ ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย (ติดต่อ migrationsverket เพื่อขอสำเนา) และกรอก”บันทึกสอบสวนเพื่อประกอบคำร้องหนังสือเดินทาง” 1 ชุด

 

ข้อมูลจาก http://www.thaiembassy.se/th/consular-affairs/for-thai-people/38

 

thaiPassport

 

สำหรับคนไทยทางตอนใต้ของสวีเดน คิดว่า การเดินทางไปขอทำหนังสือเดินทางที่ถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน น่าจะสะดวกกว่า ใกล้กว่า

 

ติดต่อขอนัดก่อนเพื่อความสะดวก และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุรางค์รัตน์ บิสลิงค์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ฝ่ายกงสุล)
โทรศัพท์ +45 39 62 50 10 กด 1 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
อีเมล์ passport@thaiembassy.dk

 

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ได้ที่

>>> http://thaiembassy.dk/new-passport/

 

 

เพิ่มเติม
อ่านอันนี้แล้วก็คิดอยากจะถ่ายเอกสารพาสปอร์ตตัวเองเก็บไว้ เผื่อกรณีสูญหาย … จะได้ไม่ต้องติดต่ออิมมิเกรชั่นเพื่อขอสำเนา … ขอเดาไปเองก่อนว่า คงจะยุ่งยากและรอนานซะมั้งอ่ะ

บัตรประชาชนไทย พกติดตัวมาสวีเดนด้วยแล้ว … แต่สำเนาทะเบียนบ้านจากไทยไม่มีอยู่ในมือเลยสักใบ 😛

 

Yui

เรียนภาษาอังกฤษ

 

English and Working Life for Beginners

The Swedish Agency for Flexible Learning has developed this course,
commissioned by Equal-partners in Italy and Ireland, with support from the EU-project Equal.

 

>>> http://www.learnify.se/learnifyer/player?id=ca447e09-6446-47a4-88ec-ecb79c08dde4&startId=112626

english

 

 

คลิกเพื่อที่คำว่า “To the course” เพื่อเข้าอ่านบทเรียนต่างๆ ค่ะ

ตั้งแต่เริ่มต้น เอบีซีเลยล่ะค่ะ

Yui

ทำหนังสือเดินทางสูญหาย

หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ

หากหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยซึ่งจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารดังกล่าวจะหมดอายุการใช้งาน

 

pass

 

*ข้อแนะนำ*

ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควร

– ถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน

– อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน

 

ข้อมูลจาก http://www.thaiembassy.se/th/consular-affairs/for-thai-people/62

 

 

ดอกรับส์บาน

ดอกรับส์บานแล้วจ้า

ไปวัดทำบุญตักบาตรแล้วก็แวะไปหามุมสวยๆ ถ่ายรูป

 

YuiRaps

 

และก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง

 

ทุ่งรับส์บางทุ่งอยู่ติดถนน ขับรถยนต์ไป เห็นไกลๆ เหลืองๆ ก็ค่อยๆ ชะลอๆ หน่อย สายตาสอดส่องมองหา เผื่อมีที่ข้างทางสำหรับจอดพักรถ จะแวะถ่ายรูปได้ แต่ถ้าไม่มีก็ขับเลยไปหาแหล่งใหม่ ข้างหน้ามีอีกเยอะแยะมากมายหลายทุ่ง

 

บางที่มีทางเล็กๆ ให้เข้าไป สองข้างทางเป็นทุ่งสวยงาม มองปลายทางเป็นบ้านหลังเดียวอยู่กลางทุ่ง ก็ระวังหน่อย ส่วนใหญ่เป็นทางส่วนบุคคล ก็มองหาป้าย privat ดูให้แน่ใจ ไม่งั้นเดินเข้าไปแล้ว อาจจะได้เจอเจ้าของที่ เค้าออกมาเจรจาไล่ทางอ้อม นี่เค้าใจดีนะ อันนี้เคยเจอมาแล้ว เรามองไม่เห็นป้ายบอกว่า privat เพราะว่าอันเล็กมากๆ … บางที่อาจจะได้คุยกับพี่ตำรวจก็เป็นได้ค่ะ

 

DSC_0105

 

บางที่ก็มีป้าย Gäller ej behörig trafik … เราก็ไม่ขับรถเข้าไป เคารพในกฏกติกามารยาทบ้านเค้า แต่แบบว่า อยากเข้าไปถ่ายรูปเพราะวิวสวย ขอเหอะนะ ก็หาที่จอดรถให้เหมาะสม รีบเดินเข้าไป แล้วก็รีบออกมา เพื่อความปลอดภัยของรถและคน

 

ไปถึงทุ่งแล้ว ยืนถ่ายรูปข้างนอกไม่สวยสะใจ อยากไปยืนอยู่กลางดงรับส์ ก็กรุณาสักนิดนะคะ ให้ความเคารพในสถานที่และต้นรับส์กันสักหน่อย คือไม่ลุยและเหยีบย่ำต้นรับส์ให้บอบช้ำ ใจเขาใจเราเน๊าะ … การเข้าไปเหยียบย่ำพืชในไร่นาเค้าเสียหาย ผิดนะเออ

 

YuiRaps2

 

ออกจากทุ่งรับส์มาพร้อมกับรูปงามๆ ก็พอจ๊ะ ไม่ต้องหอบห่อ ยอดรับส์มาเด้อค่า อันตรายเพราะเค้าอาจพ่นยาไว้ หรือถ้าเจ๊อะกับเจ้าของไร่ระหว่างออกมา ก็ได้พบพี่ตำรวจแน่นอน … มีข่าวคนไทยโดนจับมาแล้ว

 

ป้าๆ พี่ ๆ ฝากมาให้เน้นย้ำด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีว่า “อย่าแอบไปมุดเก็บตามไร่ที่เค้าปลูกไว้แปลงโตๆ นั่นนะ เพราะเค้าฉีดยาแรงมากๆ กินนานๆ ไป จะทำให้ปวดหลังอย่างแรง ทรมาณมากๆ และอาจจะมีโรคอื่นๆ ตามมาอีกด้วย .. มีคนไทยเป็นแล้วหลายคน เค้าเลยเล่าต่อๆ กันมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ … ถ้าชอบกินมาก็หาเม็ดไปปลูกเอง หรือเก็บตามที่รกร้างดีที่สุด”

 

ด้วยความปรารถนาดี

 

ยุ้ย

 

 

คู่มือคนไทยในสวีเดน

มีหนังสือมาแนะนำค่ะ

 

คู่มือคนไทยในสวีเดน

โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสต็อกโฮล์ม

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕

คลิกอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์บนรูปนี้นะคะ

thaiManual2555

 

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพ เพื่อช่วยให้คนไทยได้มีพื้นฐานความรู้และมีแนวทางนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคนใหม่ในสวีเดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้ อาทิ ด้านสุขภาพ สังคม การศึกษา ที่พักอาศัย การประกอบอาชีพ และสิทธิทางกฏหมายว่าด้วยสถานภาพทางครอบครัว กฏหมายจราจร ระบบภาษี กฏระเบียบในการจ้างงาน และสิทธิของลูกจ้าง เป็นต้น

 

 

ถ้าท่านใดอยากได้หนังสือเป็นเล่มๆ มาอ่านก็ลองติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตเองนะคะ

 

ยุ้ย

 

 

Jojo Summer Card 2013

ซัมเมอร์นี้ฝันไว้ว่า จะสะพายกล้องออกเที่ยวให้สะใจไปกับ “บัตรซัมเมอร์ jojo” ซะหน่อยค่ะ

นับวันรอแล้วเนี่ย นี่ก็เพิ่งไปเชคเกี่ยวกับบัตรซัมเมอร์ของปี 2013 ที่http://www.skanetrafiken.se/ มาค่ะ

 

jojo

Jojo summer card 2013, photo from http://www.skanetrafiken.se/

 

สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆ แล้วกันค่ะ

ยุ้ยเริ่มซื้อบัตรซัมเมอร์เมื่อปีที่แล้ว ไปวัดไปเที่ยวไปโน่นไปนี่ คุ้มเกินคุ้ม เพราะบัตรนี้ใช้ขึ้นรถเมล์และรถไฟในทางตอนใต้ของสวีเดนได้นานถึง 2 เดือนค่ะ คือระว่าง 15 มิ.ย. – 15 ส.ค. จะไปไหนมาไหนวันละกี่รอบก็ได้ ขึ้นรถเมล์สีเขียวในเมือง ต่อรถเมล์สีเหลืองไปนอกเมือง ต่อรถไฟ ไปโน่นไปนี่ ก็ใช้แค่บัตรนี้เค้าจะเริ่มขายบัตรผ่านทาง http://www.skanetrafiken.se/ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ค่ะ สั่งซื้อแล้วเค้าส่งมาให้ที่บ้าน ราคาใบละ 575 โครน (ก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกในเวบไซต์ แล้วสั่งซื้อออนไลน์ค่ะ)

หรือถ้าจะไปซื้อตามเค้าน์เตอร์บริการของ Skånetrafiken ตามสถานีรถไฟประจำเมืองต่างๆ ก็หาซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. แต่ราคาจะแพงกว่าหน่อย คือใบละ 595 โครน

ปีนี้เค้ามีโปรโมชั่นเอาใจครอบครัวนักท่องเที่ยวด้วย คือ ถ้ามีบัตรนี้ 2 ใบ ก็จะเดินทางพร้อมกันได้ทั้งหมด 5 คน ซึ่งใน 5 คนนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจำนวนไม่เกิน 2 คนค่ะ และทุกๆ คนต้องขึ้นรถไฟหรือรถเมล์จากสถานีหรือป้ายรถเมล์เดียวกันตลอดการเดินทางไป-กลับด้วย … เค้าส่งเสริมให้ออกเที่ยวกันสุดๆ เลยนี่

สำหรับบัตรซัมเมอร์ Jojo หนึ่งใบ เวลาไปไหนมาไหนก็พาเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ขวบเดินทางไปด้วยโดยไม่เสียค่าโดยสารค่ะ

ถ้าจะนำจักรยานไปปั่นเที่ยวด้วย เวลาซื้อตั๋วให้จักรยาน ก็จะได้รับส่วนลด 50 % อีกด้วยแน่ะ

ตามปกติแล้วเราสามารถลงทะเบียนบัตร jojo ประเภทต่างๆ ได้ในเวบไซต์ของ Skånetrafiken เพื่อประกันการสูญหาย คือเวลาบัตรหายเราจะได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อเกี่ยวกับบัตรใหม่ ถ้าเป็นบัตรรายเดือนก็ไม่ต้องจ่ายค่ารายเดือนใหม่ หรือถ้าเป็นบัตรส่วนลดธรรมดาก็จะได้จำนวนเงินที่เหลือคืนตามเดิม… แต่ว่าบัตรซัมเมอร์ เค้าบอกว่า เป็นบัตรที่ลดราคาสุดๆ แล้ว เค้าเลยไม่มีบริการให้เราไปลงทะเบียนบัตรบนเวบไซต์เพื่อรับประกันการสูญหายค่ะ

 

ก็เล่าจากที่เคยเจอมาและก็พยายามแปลมาจากหน้านี้ด้วยน่ะค่ะ

http://www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=33860&epslanguage=SV

 

ยุ้ย

 

ปล. มือใหม่หัดแปลค่ะ ไม่เข้าใจยังไงก็พยายามอ่านทวนจนเข้าใจแล้วกันค่ะ ฮาาาา

 

หนังสือเรียน ฟรี!

สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักเวบไซต์นี้นะคะ

Gratis läroböcker, kurslitteratur och kompendier till studenter

*** http://bookboon.com/se ***

bookBoon

 

ฟรีค่ะ … มีหลากหลายหมวดหมู่ให้เลือก มีทั้งตำราเรียน (เช่น ไอที กฏหมาย วิทยาศาสตร์)

และความรู้ต่างๆ (เช่น การเขียนจดหมายสมัครงาน งานบริหาร)

มีทั้งที่เป็นภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษค่ะ

ก็เข้าไปเลือกหาหนังสือ จากนั้นก็คลิกดาวน์โหลด หนังสือเป็น pdf ค่ะ

ไม่ต้องลงทะเบียนก็โหลดมาอ่านได้ แต่เค้าจะมีช่องให้กรอกข้อมูลบางส่วนก่อนที่จะคลิกดาวน์โหลดได้น่ะค่ะ

เค้าให้กรอกอีเมล์ของเราด้วย … จากนั้นเค้าก็จะส่งอีมเล์มาบอกเวลามีหนังสือใหม่ๆ ออกมา

ลองไปดูกันค่ะ เผื่อเป็นประโยชน์

Yui

Svenska till max

อีกทางเลือกสำหรับคุณๆ ที่กำลังเรียนภาษาสวีเดนอยู่

* Svenska till max *

http://www4.nok.se/laromedel/svenskatillmax/

 

svenskaTillMax

 

พอเข้าไปในเวบนี้แล้ว เลื่อนลงมาหน่อยจะเห็นรูปหน้าเวบ เหลือง เขียว ฟ้า ก็คลิกไปดูตัวอย่างแบบฝึกหัดต่างๆ กันได้

เค้าลงแค่ตัวอย่างส่วนนึงเท่านั้น

ถ้าอยากได้เต็มรูปแบบก็ต้องจ่ายตังค์เป็นรายปี

สนใจก็ตามไปอ่านรายละเอียดกันเองนะคะ

ยุ้ยไม่เคยใช้ของจ่ายตังค์ ฮาาา หาของฟรีอย่างเดียวอ่า

โชคดีกับการเรียนภาษาทุกๆ คนค่ะ

ยุ้ย

ปฏิทินไทย

คลิกที่ลิ้งค์นี้ในไอแพด/ไอโฟน

>>> https://itunes.apple.com/th/app/thai-calendar/id413017904?mt=8

แล้วมันก็จะเด้งไป App Store แล้วก็ Install ค่ะ

thaiCalendar

 

 

ส่วนใน Android

ค้นหาใน Play Store ด้วยคำว่า Buddhist Calendar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nearme.buddhist&feature=search_result

thaiCalendarAndroid

ของใน Android นี่ก็จะมีบอกวันพระ วันสำคัญ และข้างขึ้นข้างแรม

คำอธิบายวันสำคัญอย่างสั้นๆ … มีให้จดบันทึก และเชื่อมกับปฏิทินของเราที่มีอยู่แล้วในเครื่องค่ะ

ยุ้ยค่ะ