SFT Center – เพื่อคนไทยที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่ประเทศสวีเดน

แวะมาแนะนำลิ้งข้อมูลที่จัดทำโดยคนไทยและเพื่อคนไทยในสวีเดนค่ะ

 
 

ยินดีต้อนรับสู่ SFT Center

SFT เป็นเวปของคนไทยเพื่อคนไทยที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่ประเทศสวีเดน
เราต้องเผชิญหน้าสิ่งใหม่ๆหลายอย่าง เช่น ระบอบการบริหารประเทศ
กฎหมาย วัฒนธรรม ระบบการศึกษา สวัสดิการในสังคม ฯลฯ
คณะผู้จัดทำเวปจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะสรรหาเนื้อหา
สาระเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการนำทางท่านให้เข้ามาสู่สังคม
สวีเดนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

 
 

http://thai2sweden.com/

sft-center
 
 

ขอขอบคุณไปยังคณะผู้จัดทำด้วยค่ะ สำหรับสิ่งดีๆ ที่มีมาแบ่งปันกัน

 
 

ขอบุญกุศลจากการนำความรู้ความสามารถมาทำให้เกิดประโยชน์แด่ผู้อื่นนี้
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา สาธุ ๆ ๆ

 
 

ยุ้ย