หนังสือสำหรับเรียนภาษาสวีเดน

Framåt A Textbok 1 – Svenska för invandrare kurs A

# http://www.svenskatillmax.se/laromedel/sprakverktyg/24.html

 

Framåt B – Svenska för invandrare kurs B

# http://www.svenskatillmax.se/laromedel/sprakverktyg/12.html

 

Framåt C – Svenska för invandrare kurs C

# http://www.svenskatillmax.se/laromedel/sprakverktyg/35.html

 

หนังสือ SamSpråk 1 – om livet i Sverige

# http://www.samsprak.bonnierutbildning.se/ (แบบฝึกหัด เทคนิค และลิ้งค์ต่างๆ )

 

Rivstart A1 + A2 – Svenska som främmande språk/andraspråk nybörjarnivå

# http://www.svenskatillmax.se/laromedel/sprakverktyg/13.html

 

Rivstart B1+B2 – Svenska som främmande språk/andraspråk, fortsättningsnivå

# http://www.svenskatillmax.se/laromedel/sprakverktyg/36.html

 

Mål 1  – Svenska som andraspråk

# http://www.svenskatillmax.se/laromedel/sprakverktyg/2.html

 

Mål 2 – Svenska för invandrare/Svenska som andraspråk

# http://www.naturochkultur.se/laromedel/sprakverktyg/11.html

 

Framåt A Textbok 2 – Svenska som andraspråk

# http://www.svenskatillmax.se/laromedel/sprakverktyg/40.html

 

Framåt A Textbok 3 – Svenska som andraspråk

# http://www.svenskatillmax.se/laromedel/sprakverktyg/41.html

 

 

หนังสืออ่านเสริมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

aw Cover Svenska

 หนังสือภาษาสวีเดนในชีวิตประจำวัน พร้อมแผ่นซีดี โดย มะกรูด

Vardagssvenska för thailändare med tillhörande cd av Magrood

(ISBN: 978-91-978373-1-6)

# http://www.thaibok.se/th/portfolio-post/vardagssvenska-for-thailandare-thai/

 

formifokus

Form i fokus : Övningsbok i svensk grammatik. Del A av Cecilia Fasth, Anita Kannermark

# http://www.bokus.com/bok/9789174343977/form-i-fokus-a/

(ฝึกแกรมม่าพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็น)

 

ไวยากรณ์ภาษาสวีเดน : SVENSK GRAMMATIK PÅ THAILÄNDSKA

# http://www.bokus.com/bok/9789127502673/mal-svenska-som-frammande-sprak-svensk-grammatik-pa-thailandska/

 

ordbokExempel

Svensk-thai ordbok av Svein Th Sivertsen , Palita Sivertsen

# http://www.bokus.com/bok/9788299617741/svensk-thai-ordbok/

 

Svenska utifrån: Lärobok i svenska (häftad) av Britta Holm, Roger Nyborg, Nils-Owe Pettersson

# http://www.bokus.com/bok/9789152006733/svenska-utifran-larobok-i-svenska/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s