New in Sweden? We can help you find a job! (Eng)

สวัสดีค่ะ วันนี้มีวีดีโอสำหรับท่านที่เพิ่งย้ายมาอยู่สวีเดนและต้องการหางานทำค่ะ

“สำนักงานจัดหางาน” – Arbetsförmedlingen เค้าได้ทำวีดีโอแนะนำเรื่องนี้ไว้หลายตอนเลยค่ะ

คิดว่า มีประโยชน์อย่างมาก เลยเก็บมาฝากกัน เป็น playlist ที่มีทั้งหมด 9 วีดีโอค่ะ เป็นภาษาอังกฤษ

ถ้าท่านใดสนใจอยากหางานทำระหว่างเรียนภาษาสวีเดน ก็ลองปรึกษาครูที่โรงเรียนดูนะคะ

หรือไม่ก็ให้แฟนพาไปคุยที่  Arbetsförmedlingen ในเมืองของคุณๆ น่ะค่ะ เค้ามีโครงการช่วยเหลือคนที่ช่วยคนที่เพิ่งย้ายมาใหม่ให้ได้งานทำน่ะ

โชคดีๆ นะคะ

ยุ้ย

One thought on “New in Sweden? We can help you find a job! (Eng)

 1. ข้อมูลเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ

  – สำนักงานจัดหางาน (Arbetsförmedlingen)

  – ข้อมูลต่อผู้ที่เพื่งเข้ามาอยู่ที่ประเทศสวีเดน เริ่มตั้งแต่เมื่อท่านย่างก้าวเข้ามาประเทศสวีเดน และ ต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะได้งาน และเงินช่วยเหลือจากการที่ท่านเข้าอบรม หรือ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปสู่ตลาดงาน

  อ่านทั้งหมดและชมวีดีโอได้ที่ลิ้งค์นี้นะคะ

  >>> http://www.thai2sweden.com/index-4-003-001.html


  ขอบคุณคณะผู้จัดทำเวบไซต์มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s