อยู่อาศัยในประเทศสวีเดน – เอกสารภาษาไทย

เอกสารน่ารู้น่าสนใจสำหรับท่านๆ ที่อยู่อาศัยในสวีเดน เป็นภาษาไทยค่ะ ดึงลิ้งค์ภาษาอังกฤษหรือสวีดิชมาให้ด้วยค่ะ เค้าบอกว่า  “พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Safiaprojektet – โครงการที่สนับสนุนโดยกองทุนสวัสดิการสังคมยุโรป (European Social Fund)”

การมายังประเทศสวีเดน

ภาษาไทย

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-1-Thai-Att-komma-till-Sverige.pdf

ภาษาอังกฤษ

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-1-Engelska-Att-komma-till-Sverige.pdf

ภาษาสวีเดน

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hfte-1-Svenska-Att-komma-till-Sverige.pdf

———————————————————————

การอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน

ภาษาไทย

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-2-Thai-Att-bo-i-Sverige.pdf

ภาษาอังกฤษ

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-2-Engelska-Att-bo-i-Sverige.pdf

ภาษาสวีเดน

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-2-Svenska-Att-bo-i-Sverige.pdf

———————————————————————

“เพื่อหาเลี้ยงชีพ และก้าวหน้าในสวีเดน”

ภาษาไทย

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-3-Thai-Att-forsorja-sig-i-Sverige.pdf

ภาษาอังกฤษ

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-3-Engelska-Att-frsrja-sig-i-Sverige.pdf

สวีดิช

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-3-Svenska-Att-frsrja-sig-och-utvecklas-i-Sverige.pdf

———————————————————————

สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

ภาษาไทย

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-4-Thai-Individens-rattigheter-och-skyldigheter.pdf

ภาษาอังกฤษ

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-4-Engelska-Individens-rttigheter-och-skyldigheter.pdf

ภาษาสวีเดน

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hfte-4-Svenska-Individens-rttigheter-och-skyldigheter-i-Sverige.pdf

———————————————————————

“เริ่มต้นครอบครัว และการใช้ชีวิต กับเด็กในประเทศสวีเดน”

ภาษาไทย

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-5-Thai-Att-bilda-familj-och-leva-med-barn-i-Sverige.pdf

ภาษาอังกฤษ

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-5-Engelska-Att-bilda-familj-och-leva-med-barn-i-Sverige.pdf

เค้าบอกว่า “พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Safiaprojektet – โครงการที่สนับสนุนโดยกองทุนสวัสดิการสังคมยุโรป (European Social Fund)”

———————————————————————

ซึ่งมีผลกระทบในประเทศสวีเดน

ภาษาไทย

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-6-Thai-Att-paverka-i-Sverige.pdf

ภาษาอังกฤษ

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-6-Engelska-Att-pverka-i-Sverige.pdf

———————————————————————

ดูแลสุขภาพของคุณ

ภาษาไทย

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-7-Thai-Att-varda-sin-halsa-i-Sverige.pdf

ภาษาอังกฤษ

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-7-Thai-Att-varda-sin-halsa-i-Sverige.pdf

———————————————————————

การใช้ชีวิตในประเทศสวีเดน

ภาษาไทย

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-8-Thai-Att-aldras-i-Sverige.pdf

ภาษาอังกฤษ

http://integration.akademinorr.se:81/wp-content/uploads/2012/06/Hafte-8-Engelska-Att-ldras-i-Sverige.pdf

———————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s