ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงไทยในประเทศสวีเดน

พี่น้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน (2012)

… การใช้ชีวิตของหญิงไทยในสวีเดน จวบจนถึงเรื่องอาชีพการทำงาน และก็รวมไปถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่พบเจอในการหางานทำ หรือในการทำงาน หรือการใช้ชีวิต การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในสวีเดน

 

VDO-link: http://youtu.be/bL_DcCkHwe0

 

VDO-link: http://youtu.be/ihaJeb0v5DI

 

 

VDO-link: http://youtu.be/SxaYkGpDd9M

 

 

VDO-link: http://youtu.be/8vDUsp4cVH0

 

 

ตอบข้อสงสัยให้น้องโดย “เจ้ย”

มีนาคม 2555

 
———————————————————————-

Blog: http://www.oknation.net/blog/saothaibaan

 

YouTube ของเจ้ย: http://www.youtube.com/user/Lamai28

 

One thought on “ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงไทยในประเทศสวีเดน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s