การใช้คำเชื่อมประโยค 2 / Conjunctions 2

สวัสดีค่ะ คำเชื่อมในภาค 2 นี้จะเป็นคำเชื่อมที่เรียกว่า samordnande konjunktioner (= bindeord) ซึ่งเป็นคำที่ใช้เชื่อม 2 ประโยคที่มีลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกัน หรือใช้เชื่อมส่วนของประโยคเข้าด้วยกัน เช่น ใช้เชื่อมประโยคหลักกับประโยคหลัก (huvudsats) ใช้เชื่อมประโยครองกับประโยครอง (bisats) ใช้เชื่อมประธานของประโยค (subjekt) ใช้เชื่อมคำกิริยา (verb) เป็นต้น

 

och – และ 

Oscar och Julia bor tillsammmans. — อ๊อสก้า โอ จูเลีย บู ร ทิลซัมหมั่น ส

อ๊อดก้าและจูเลียอาศัยอยู่ด้วยกัน

Oliver tvättar och städar. — โอลิเว่อร ทเว็ตต่ะ โอ สแต๊ด่ะ

โอลิเวอร์ซักผ้าและทำความสะอาด

 

men – แต่ แต่ว่า

Men จะใช้เมื่อพูดถึง 2 สิ่งที่ตรงข้ามกัน/ขัดแย้งกัน เช่น

Elin är rik, men Emil är fattig. — เอียลิน แอ ร รีค เหม่น เอียมิล แอ ร ฟัตติก

เอลินรวย แต่ว่าเอมิลจน

 

utan – แต่ว่า ทว่า 

Utan ที่ใช้ในลักษณะของคำเชื่อมนั้น จะใช้เมื่อพูดถึง 2 สิ่งที่ตรงข้ามกัน/ขัดแย้งกัน (ใช้เหมือนกับคำว่า men) หรือใช้ในกรณีที่ประโยคแรกเป็นประโยคปฏิเสธที่มีคำว่า inte, aldrig เช่น

Eva är inte fattig, utan hon är rik. — เอียวา แอ ร อินเตะ ฟัตติก อู้ทตาน ฮูน แอ ร รีค

เอวาไม่ได้จน แต่ว่าเธอรวย

Lisa dricker aldrig te, utan hon dricker bara kaffe. — ลิซ่า ดริ้กเก้อ ร อัลดริ ก เท อู้ทตาน ฮูน ดริ้กเก้อ ร บอรา คัฟเฟ

ลิซ่าไม่ดื่มชา แต่ว่าเธอดื่มกาแฟ

 

eller – หรือ หรือว่า

Vill du ha kaffe eller te? — วิล ดู ฮอ คัฟเฟ เอลเล่อ ร เท?

คุณจะรับกาแฟหรือว่าชา?

Ska du handla mat i ICA eller i Netto — สกอ ดู ฮันหล่ะ ม้อท อี อีก้า เอลเล่อ ร อี เน็ตตู้?

คุณจะไปซื้อกับข้าวที่อีก้าหรือว่าที่เน็ตตู้?

 

för – เพราะว่า เป็นเพราะ เนื่องด้วย

คำว่า för ใช้สำหรับเชื่อมประโยคหลัก (huvudsats) เข้ากับประโยคหลักเท่านั้น ประโยคที่ตามหลังคำว่า för จะเป็นในลักษณะเหมือนกับการตอบคำถามว่าทำไมถึง…? (varför…?) เช่น

Viktor är hemma, för han är sjuk. — วิกตู ร แอ ร เฮมม่า เฟอ ร ฮัน แอ ร ควู้ก

วิกตูร์อยู่บ้านเพราะว่าเค้าป่วย

David kommer inte, för han jobbar. — ดอหวิด คมเม่อ ร อินเตะ เฟอ ร ฮัน จ๊อบบ่า ร

ดอหวิดมาไม่ได้เพราะว่าเค้าต้องทำงาน

 

så – ดังนั้น

Jag har inga pengar, så jag kan inte betala. — ยอก์ ฮอ ร อิงหง่า เพงหง่า ร โซ ยอก์ คาน อินเตะ เบทอล่ะ

ฉันไม่มีเงิน ดังนั้นฉันไม่สามารถจ่ายได้

 

både … och – ทั้ง… และ

Både Karin och Sara är hemma. — โบ้ดเด่ะ คอริน โอ ซอร่า แอ ร เฮมม่า

ทั้งคอรินและซอร่าอยู่บ้าน

Leo gillar både kaffe och te. — ลีโอ ยิลหล่า ร โบ้ดเด่ะ คัฟเฟ โอ เท

ลีโอชอบทั้งกาแฟและชา

 

varken … eller – ทั้ง… และ… ไม่

Varken Karin eller Sara är hemma. — ว้า ร เก้น คอริน เอลเล่อ ร ซอร่า แอ ร เฮมม่า

ทั้งคอรินและซาร่าไม่อยู่บ้าน

Jag dricker varken kaffe eller te. — ยอก์ ดริ้กเก้อ ร ว่า ร เก้น คัฟเฟ เอลเล่อ ร เท

ฉันไม่ดื่มทั้งกาแฟและชา

 

antingen … eller – ไม่…หรือ…, หรือว่า, เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

Antingen du eller jag måste tvätta. — อันทิงเหงน ดู เอลเล่อ ร ยอก์ มสเตะ ทเว็ตต่ะ

ไม่คุณหรือฉันนี่ล่ะที่ต้องทำซักผ้า (ไม่ฉันก็คุณต้องซักผ้า)

Sara ska antingen gå på bio eller äta pizza. — ซอร่า สกอ อันทิงเหงน โก โพ บีโอ เอลเล่อ ร แอ้ตต่ะ พิซซ่ะ

ซอร่าจะไปดูหนังหรือไม่ก็จะไปกินพิซซ่า

 

อ๊ะ เท่านี้ล่ะค่ะครานี้… ก็หวังว่าคงเข้าใจกันเด้อค่า… ถ้าแปลไม่โดนใจยังไงก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยละกันค่ะ ไงก็ติชมมาได้เสมอนะคะ… โชคดีๆ เช่นเคยค่ะ

 

ยุ้ย

มีนาคม 2554