การออกเสียง G, K, SK

Hej! ครั้งนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องของการออกเสียงพยัญชนะ G, K, SK ที่ตามด้วยสระต่างกันแล้วก็จะออกเสียงต่างกันไป ขอเล่าตามเอกสารการเรียนการสอน SFI ของตัวเองก็แล้วกันนะคะ

 

มาเริ่มกันที่ว่า… สระแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ Hårda vokaler และ mjuka vokaler

Hårda vokaler: A O U Å

Mjuka vokaler: E Ä I Y Ö

 

(Hårda vokaler หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า bakre vokaler ส่วน mjuka vokaler จะเรียกว่า främre vokaler ก็ได้)

 

ตัว G ปกติแล้วเทียบได้กับตัว ก.ไก่ แต่ถ้าตามหลังด้วยสระในกลุ่ม Mjuka vokaler แล้วจะออกเสียงเป็นตัว ย.ยักษ์ ค่ะ [เสียงเดียวกับตัว j (ยี)]

ตัว K ปกติแล้วเทียบได้กับตัว ค.ควาย แต่ถ้าตามหลังด้วยสระในกลุ่ม Mjuka vokaler แล้วจะออกเสียงเป็นตัว ช.ช้าง ค่ะ [เสียงเดียวกับตัว tj]

ตัว SK ปกติแล้วเทียบได้กับตัว สก แต่ถ้าตามหลังด้วยสระในกลุ่ม Mjuka vokaler แล้วจะออกเสียงเป็นตัว คว ค่ะ [เสียงเดียวกับตัว sj]

 

(ตัว G, K , SK ตามด้วย Hårda vokaler ก็ออกเสียงตามปกติค่ะ คือ G = ก, K = ค, SK = สก)

 

อ่านเพิ่มเติมและดูตัวอย่างมากมายได้ที่

http://yuithaigirl.is-very-sweet.org/swedish/inThai/howToPronounce.html

 

 

โชคดีกับการเรียนภาษาสวีเดนนะคะ

ยุ้ย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s