ถึงแม้ไกลบ้าน… แต่สุขใจได้บุญเพราะอยู่ใกล้วัด

มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองในสังคมที่มีภาษาวัฒนธรรมประเพณีที่แปลกและแตกต่าง ต่างคนต่างอยู่ ห่างไกลญาติพี่น้องและสังคมวัฒนธรรมการเป็นอยู่ที่คุ้นเคย… แต่ว่ามีวัดไทย “วัดสังฆบารมี” อยู่ใกล้ๆ ก็อุ่นใจสุขใจเหลือหลายเกินกว่าจะบรรยายได้…

ทำไมน่ะหรอ? … ก็ “วัดสังฆบารมี” เป็นที่ที่เติมเต็มอะไรหลายๆ อย่างให้ฉันได้คลายคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอน ให้ฉันได้ไปทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมในวันหยุดวันว่าง ได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา ในวันต่างๆ ตามประเพณีไทย ได้ร่วมใจกันกับพี่น้องคนไทยสร้างคุณงามความดีต่างๆ ช่วยกันทำนุบำรุงศาสนา อุปถัมภ์พระสงฆ์ เผยแผ่ศาสนาอีกทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยให้แก่ชาวสวีเดนได้รับรู้และสัมผัส ได้บอกต่อเรื่องราวต่างๆ ของความเป็นไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังเยาวชนไทยรุ่นใหม่ๆ ที่อยู่ในสวีเดน …

ณ “วัดสังฆบารมี” นี้ฉันได้พบปะกับคนไทย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดน เรื่องราวจิปาถะ นานาสาะระใกล้ตัว ได้แบ่งปันน้ำใจไมตรีซึ่งกันและกัน ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนพี่น้องคนไทยอีกทั้งได้เติมเต็มให้กันและกันในบางเรื่องราวตามกำลัง คนละไม้คนละมือ… ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้มีเวลาว่างอันน้อยนิดของฉันมีคุณค่ายิ่งนัก

นั่นเป็นเพียงสิ่งหนึ่งนอกกายฉัน… นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดแล้วนั้น

ณ “วัดสังฆบารมี” แห่งนี้ได้ให้ “อาหารใจ” แก่ฉันที่มิสามารถประเมินค่าได้ อาหารใจนี้หล่อเลี้ยงใจฉันให้มีกำลังต่อสู้และเข้าใจชีวิตเมื่อมีทุกข์ อาหารใจนี้ให้สติฉันเมื่อฉันหลงอยู่ในสุขที่มิควร ฉันได้ทำตามฉันได้คิดตามจึงทำให้ฉันได้ลิ้มรสของพระธรรมนั้นตามประสาสติปัญญาของปุถุชนคนธรรมดาจะรับรู้ได้

ฉันได้ฟังได้รับรู้และเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวนัก ที่ฉันไปวัดฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมนั้น ได้ช่วยขัดเกลาจิตใจของฉัน จนทำให้ฉันรู้สึกได้ว่าฉันคนที่มาสวีเดนตอนแรกๆ ไม่เหมือนกับฉันคนเดิมแต่มาอยู่สวีเดนนานแล้ว… ฉันได้พบกับกัลยานิมิตรอันแสนประเสริฐที่บอกกล่าว และจูงมือฉันเดินไปสู่หนทางแห่งธรรม

ที่ว่าฉันได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นแล้วกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ถึงแม้ไม่ได้ลึกซึ้ง แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของฉัน เป็นแนวทางเดินที่มีคุณค่าที่ฉันน้อมรับไว้อย่างสุดใจ… ณ ที่นี้เองทำให้ฉันได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะ ละเว้นความชั่วทั้งหลาย ทำความดีให้ถึงพร้อม และพัฒนาขัดเกลาจิตใจตัวเองให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอก้มกราบพระพุทธเจ้าในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล… ขอก้มกราบในคุณของพระธรรมที่ผลได้ไม่จำกัดกาล… ขอกราบในคุณของพระสงฆ์ที่ได้บอกกล่าวอธิบายหลักธรรมคำสอนให้ฉันได้เข้าใจและใฝ่ปฏิบัติตาม ขอก้มกราบคุณพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีส่วนกับการก่อตั้งอีกทั้งการเจริญเติบโตของวัดสังฆบารมี ขอบคุณทั้งเพื่อนพี่น้องชาวไทยและสวีเดนทุกๆ คนที่ร่วมกันก่อสร้างทำนุบำรุงวัดสังฆบารมีทั้งก่อนหน้านี้ ณ ปัจจุบัน และสืบต่อไป

และที่ขาดเสียมิได้…

กราบขอบพระคุณพ่อแม่ของฉันที่บอกเล่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอมา ลูกทำตามเพราะคำพ่อแม่ แต่ ณ ตอนนี้ลูกเห็นคุณค่าด้วยตัวเองมากขึ้นแล้ว และจะทำให้ทวีคูณ ขอบุญกุศลนี้จงมีแด่พ่อแม่ด้วยเถิด และท้ายที่สุดนี้…

กราบขอบคุณกัลยานิมิตรทางธรรมของฉัน ถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่ได้เริ่มเดินในทางธรรมอย่างจริงจังตามกำลังของฉันสักที…

// ยุ้ย

One thought on “ถึงแม้ไกลบ้าน… แต่สุขใจได้บุญเพราะอยู่ใกล้วัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s