เอกสารอะไรที่ควรหิ้วมาสวีเดน…

สวัสดีค่ะ ก็เก็บประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ …ยุ้ยเองมาสวีเดนด้วยวีซ่าอยู่อาศัยและทำงานในสวีเดนค่ะ (UT) ก็ได้ถามๆ พี่ เพื่อนๆ ที่มาอยู่ก่อนว่า ควรหอบเอกสารสำคัญๆ อะไรมาบ้าง? ก็ได้คำตอบว่า “ควรหิ้วเอกสารที่แสดงเกี่ยวกับการจบหลักสูตร ใบแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตรต่างๆ หนังสือการรับรองการทำงาน และอื่นๆ” ติดตัวมาด้วยค่ะ

เอาเป็นว่ามีเอกสารอะไรก็ขนมาให้หมดเลยค่ะ เพราะว่าเอกสารต่างๆ เล่านี้จะมีประโยชน์ในการศึกษาต่อและทำงานของท่านในอนาคตค่ะ …ก็มาดูตัวอย่างกันว่ามีอะไรบ้าง

 

# ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร “ประถมศึกษา”

# ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ “ประถมศึกษา”

# ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนต้น”

# ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ “มัธยมตอนต้น” (รบ.๑-ต)

# ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ “มัธยมศึกษาตอนปลาย” (รบ.๑-ป)

# ปริญญาบัตร และ ใบรับรองการจบหลักสูตรปริญญาตรี

# ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript )

# ใบประกาศเกียรติคุณ เช่น มีความประพฤติดี เรียนดี เป็นต้น

# วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย เป็นต้น

# วุฒิบัตรการฝึกวิชาชีพต่างๆ เช่น การฝึกอบรมทำอาหาร การฝึกอบรมนวดแผนไทย เป็นต้น

# ใบรับรองการฝึกงาน หรือ ปฏิบัติงาน ตามสถาบันต่างๆ เช่น การช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เป็นต้น

# หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

# ฯลฯ

 

เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นส่งไปประทับตรารับรองที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เลยค่ะ ส่วนเอกสารชิ้นไหนที่เป็นภาษาไทยก็เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษกับร้านรับแปล เอกสารที่มีใบอนุญาตดำเนินการแปลเอกสารที่ถูกต้อง ก่อนนำไปประทับตรารับรอง

ถ้าไม่สะดวกไปเองก็ให้ร้านที่รับแปลเค้าจัดการให้ได้นะคะ ก็เซ็นต์ใบมอบอำนาจดำเนินการแทนและเสียค่าบริการให้เค้าไป แล้วเราก็นั่งรอรับเอกสารอย่างเดียว …หุหุ ข้าเจ้าก็ให้ทางร้านเค้าไปทำให้จ๊ะ

 

การยื่นเรื่องให้รับรองต้องมีเอกสารต้นฉบับพร้อมถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด …. จะรับรองเฉพาะเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น

เอกสารอันไหนที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ก็ถ่ายเอกสารส่งแนบไปพร้อมตัวจริง ทางกองสัญชาติและนิติกรณ์ จะประทับตราและเซนต์กำกับให้ในสำเนาค่ะ

ถ้าเอกสารไหนเป็นภาษาไทย ก็ส่งไปพร้อมกับสำเนา ๑ ใบ และใบที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ทางกองสัญชาติและนิติกรณ์ จะประทับตราและเซนต์กำกับให้ในสำเนาฉบับภาษาไทย และใบที่แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

 

ค่าแปลเอกสารแต่ละชนิดก็มีราคาต่างกันไปค่ะ รายละเอียดมากก็ราคาสูงกว่า …ส่วนการประทับตรารับรองเอกสารจากทางกองสัญชาติและนิติกรณ์ เสียค่าธรรมเนียมใบละ ๒๐๐ บาทค่ะ ใช้เวลาทำการสองวันค่ะ ถ้าต้องการเร่งด่วน ก็เสียค่าธรรมเนียมใบละ ๔๐๐ บาท การให้บริการเร่งด่วนจะสำเร็จอย่างช้าภายในหนึ่งวันทำการค่ะ

ยุ้ยส่งประทับตรารับรองแต่เอกสารที่ได้จากโรงเรียน มหาวิยาลัย และเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยหน่อยงานราชการเท่านั้นนะคะ ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่ได้มาจากบริษัทเอกชน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น หรือ สถาบันฝึกอบรมเอกชน เช่น การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ก็ส่งแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวค่ะ ไม่ได้ประทับตรารับรอง …พอเค้าบอก ค่าบริการทั้งหมดลมแทบจับค่ะ ค่าแปลเอกสารกับค่าบริการส่งไปรับรองน่ะไม่เท่าไหร่ แต่ค่าประทับตรารับรองเนี่ยขนหน้าแข้งร่วงไปหลายเส้นเลย ฮ่าๆ ๆ …

ถ้าใครส่งแปลแล้วจะดำเนินการส่งไปประทับตราเอง ก็แนะนำให้คลิกไปอ่านรายละเอียดต่างๆ แน่ๆ ชัวร์ๆ ในเวบของ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ค่ะ …

ส่วน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด นั่น คุณเพื่อนผู้น่ารักของอีชั้นบอกว่า ไม่ต้องเสียตังค์แปลมาหรอก เพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรค่ะ อีกอย่างเราก็มีพาสปอร์ตแล้ว และพอเรามาถึงสวีเดน เราก็ต้องไปยื่นขอเลขประจำตัวประชาชนของสวีเดน แล้วเราก็มีชื่อในเบียนบ้านที่นี่ การติดต่อหน่วยงานต่างๆ ก็ใช้พาสปอร์ต เลขประจำตัว ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชนของสวีเดนค่ะ …

 

สำหรับคนที่จะมา จดทะเบียนสมรสในสวีเดน ก็พกใบสำคัญการหย่า หรือ ใครที่ยังไม่เคยแต่งงานก็ไปขอใบรับรองโสดจากทางอำเภอ (นำพยาน ๒ ท่านไปเซ็นต์รับรองความเป็นโสดที่อำเภอด้วยค่ะ) แล้วนำเอกสารดังกล่าว ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วส่งประทับตรารับรองที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ด้วยค่ะ

 

รู้อะไรมาก็เก็บมาเล่าสู่กันฟังจนหมดค่ะ …ถ้าใครมีข้อแนะนำ หรือ ข้อมูลเพิ่งเติมก็ส่งมาบอกกันได้ที่ yui_inlund@yahoo.se นะคะ ยินดีรับคำแนะนำและติชม เสมอค่ะ

 

๒ มิ.ย. ๒๕๕๐

 

———————————————————————————————————-

*** แนะนำ ร้านแปลเอกสาร งานดี มีคุณภาพ ราคาถูก (มีใบอนุญาตดำเนินการแปลเอกสารที่ถูกต้อง)

…..ศูนย์การแปลพาวเวอร์ (Power Translation Center) บริการแปลเอกสาร กรอกฟอร์มและให้คำปรึกษาวีซ่า (ถ.สุขุมวิท ซ.1 ด้านข้าง Family Mart)

….สนใจติดต่อ 08-6319-4519, 0-2254-4418 และ 0-2655-5254 ; E-mail: vasijrattana@hotmail.com

(ปล. เป็นร้านที่ยุ้ยไปใช้บริการมาน่ะคะ เลยนำมาบอกต่อกัน ถ้าใครมีร้านไหนจะแนะนำเพิ่มเติมก็ส่งมาบอกกันได้นะคะ)

 

3 thoughts on “เอกสารอะไรที่ควรหิ้วมาสวีเดน…

 1. ศูนย์แปลภาษาหาดใหญ่

  สำหรับน้องๆทุกท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง
  ที่ได้รับทุน AFS YES EF หรือทุนอื่นๆ

  ทางสำนักงานมีบริการ รับแปลเอกสารราชการทุกประเภท พร้อมประทับตรารับรอง ยื่นกองสัญชาติและนิติกรณ์ ก.ทรวงต่างประเทศ

  เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่า สำหรับนักเรียนทุน AFS, YES , EF หรือ อื่นๆ

  ทั้งนี้น้องๆไม่ต้องลำบากในการเดินทางขี้นกรุงเทพฯด้วยตนเอง
  ช่วยให้น้องๆสามารถประหยัดทั้งเงิน ทั้งเวลา

  ดูรายละเอียดได้ที่ http://WWW.hatyaitrans.com, ศูนย์แปลภาษาหาดใหญ่
  Email ; hatyaitrans1999@hotmail.co.th

  แปลหนังสือยินยอมของผู้ปกครองให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

 2. เอกสารภาษาไทยต้องแปลเป็นอังกฤษ อันไหนที่เป็นอังกฤษอยู่แล้วก็ไม่ต้องแปลค่ะ

  ส่งเอกสารไทยที่แปลเป็นอังกฤษแล้วไปประทับตรารับรองที่นี่ค่ะ
  * การรับรองเอกสาร กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ*
  http://www.consular.go.th/main/th/services/1303

  (ยุ้ยไม่ได้เดินทางไปเอง จ้างบริษัทแปลเอกสารจัดการส่งประทับตราให้ทั้งหมดค่ะ)

  ตอนส่งเอกสารไปเทียบวุฒิ เราส่งตัวก๊อปปี้ไปค่ะ พอก๊อปปี้แล้วก่อนส่งเอกสารไปเทียบวุฒิ ต้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการของสวีเดนประทับตรารับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วย ของยุ้ยไปให้เจ้าหน้าที่ “Vägledningscentrum” at the city library

  จากนั้นก็กรอกฟอร์มแล้วก็รวบรวมเอกสารแนบส่งไปค่ะ

  เห็นว่าสมัยนี้เค้ามีบริการเทียบวุฒิออนไลน์ด้วย ลองเชคดูนะคะ
  http://www.uhr.se/sv/Bedomning-av-utlandsk-utbildning/
  ยุ้ยเองไม่เคยทำเลย ไม่ทราบจะแนะนำยังไง
  แต่ปกติแล้วการดำเนินการเอกสารต่างๆ ออนไลน์ของสวีเดน จะทราบผลไวกว่าการส่งเอกสารทาง จม. ค่ะ

  อ่อ เพิ่มเติมอีกนิดนะคะว่า ไหนๆ ก็จะส่งเอกสารแปลแล้ว ถ้ามีพวกใบรับรองการทำงานหรือใบผ่านงานต่างๆ ที่เป็นภาษาไทยก็ควรส่งแปลด้วยค่ะ เอกสารพวกนี้สามารถแสดงต่ออารเบียตฯ เพื่อลงทะเบียนหางานน่ะค่ะ

  ตอนไปรายงานตัวหางานอารเบียตฯ เค้าจะขอดูเอกสารการเรียนและการทำงานที่เป็นอังกฤษ และก็บันทึกไว้ในประวัติเราน่ะคะ

  โชคดีนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s