“ความฝันโง่ๆ”

ข้อความดีๆจากหนังสือให้กำลังใจ

ชื่อ "ความฝันโง่ๆ" ของวินทร์ เลียววาริณ

ไม่มีความคิด ก็ไม่รู้คุณค่าของแสงตะวัน
ไม่มีความ หนาวเย็น ก็ไม่รู้คุณค่าของความอบอุ่น
ไม่ มีความสูญเสีย ก็ไม่รู้คุณค่าของการมี

เวลาเป็นสิ่งที่ผ่านแล้วผ่านเลย แต่น่าแปลกที่หลายคนชอบใช้เวลาไปกับการดู เวลา

ตะบองเพชรที่ยืนกลาง แดดแผดเผาชั่วนาตาปี ยังออกดอกงดงามได้
อุปสรรคจะเป็นอุปสรรคก็ต่อเมื่อเรามองมัน เป็นอุปสรรค

ความรู้เป็นคนละ เรื่องกับการเข้าโรงเรียน

ต้นหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาผลาญ
ผลิใบใหม่ออกมาเสมอเมื่อมี โอกาส
เกิดเป็นคน กลัวอะไรกับอุปสรรค

มองโลกด้วยหัวใจ ไม่ใช่ด้วยสายตาอย่างเดียว

อุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างทาง ทำให้การเดินทางมีรสชาติมากขึ้น

เราแสดงความสุภาพต่อผู้ อื่น มิใช่เพราะมารยาทสังคม
หาก แต่เพราะเรามีคุณค่าพอที่จะทำสิ่งดี ๆ ในชีวิต

ทุกสิ่งมองได้สองด้านเสมอ

เวลาเป็นธรรมชาติที่รีไซ เคิลไม่ได้
ใช้เวลาปัจจุบันไปกับอดีตและ อนาคตเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า
การเรียนรู้ที่สำคัญที่ สุด คือ ความสามารถที่จะรู้ว่า เราไม่รู้อะไร

เมื่อท้องอิ่ม เรารู้สึกว่าต้องการอะไร จากโลกน้อยลง

วุฒิภาวะมิใช่ได้มา จากการใช้จ่ายเงิน ซื้อมา แต่จากการใช้จ่ายชีวิต

จงรู้เท่าทันความทุกข์ที่เกาะใจเรา
รู้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ อันตรายกว่าไม่รู้เลย

ไม่มีอะไรเลวร้ายที่สุด นรกของคนหนึ่งอาจเป็นสวรรค์ของอีกคนหนึ่ง
เรื่อง คอขาดบาดตายของคนหนึ่งอาจเป็นเรื่องธรรมดาของอีกคนหนึ่ง

ไม่มีอะไรในโลกที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง

ความอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องอ่อนแอ
ความ แข็งแกร่งก็ไม่ใช่ความเข้มแข็งเสมอไป
เพราะชีวิตที่ดีคือการรู้จักผ่อน หนักผ่อนเบา

รอยยิ้มก็เช่นแสงแดดในฤดูหนาวและลม เย็นในฤดูร้อน

การพูดจาสกปรกเท่ากับ การดูแคลนตัวเองอย่างหนึ่ง

การ รู้จักรับรู้ความงามในสิ่งที่ไม่น่าดูงาม เป็นกำไร ชีวิตอย่างหนึ่ง

คุณค่าของมนุษย์อยู่ ที่เนื้อใน
การปฏิเสธจุดอ่อนของตน ก็เหมือนการไม่ยอมรับว่ามี รูรั่วบนเรือที่กำลังแล่น

คุณค่าของการใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัย
อาจอยู่ที่การใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย

คุณค่าของคนก็เช่นคุณค่าของดอกไม้
มิ ได้อยู่ที่ระยะเวลาของความสด
แต่อยู่ที่ความทรงจำระหว่างที่มันยังสด

กฎระเบียบกับดักเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน

ลองเดินหน้าสู่ความฝันโง่ ๆ ดีกว่าไม่ทำอะไร …

————————xxxxxx————————-

ขอบคุณหนังสือดี ๆ
วินทร์ เลียววาริณ.  ความฝันโง่ ๆ.  กรุงเทพฯ: 113, 2549.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s