คำขงเบ้ง

คำคมจาก ขงเบ้ง

ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่ คุณก็จะได้เป็นใหญ่ 
ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไร คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น 
เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย 
เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส 
เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย 
ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะ ตน" 

นกทำรังให้ดูไม้ ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจ 
ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด 
ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด 
ผู้ที่มีเกียรติ คือ ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น


ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มี 
ไม้คดใช้ทำขอ เหล็กงอใช้ทำเคียว แต่คนคดเคี้ยว ใช้ทำอะไรไม่ได้เลย 
เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว 
เดินหมากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร 
เมื่อใครสักคนหนึ่งทำผิด ท่านอย่าเพิ่งตำหนิหรือต่อว่าเขา 
เพราะถ้าท่านเป็นเขาและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขา 
ท่านอาจจะตัดสินใจทำเช่นเดียวกับเขาก็ได้ 
Photobucket

การบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่น 
ผู้ปกครองระดับธรรมดาใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่ 
ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่ 
อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น 


เมื่อนักการฑูตพูดว่า "ใช่ หรือ อาจจะ" เขามีความหมายว่า "อาจจะ" 
เมื่อนักการฑูตพูดว่า "อาจจะ" เขามีความหมายว่า "ไม่" 
เมื่อนักการฑูตพูดว่า "ไม่" เขาไม่ใช่นักการฑูต 
(เพราะนักการฑูตที่ดีจะไม่ปฏิเสธใคร) 

เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า "ไม่" หล่อนมีความหมายว่า "อาจจะ" 
เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า "อาจจะ" หล่อนมีความหมายว่า "ใช่ หรือ ได้" 
เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า "ใช่ หรือ ได้" หล่อนไม่ใช่สุภาพสตรี 
(เพราะสุภาพสตรีจะไม่ตอบรับใครง่ายๆ) 


คิดทำการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย 
ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตน 
คนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้นเท่านั้น 
แต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปยังอนาคต
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s