บวชเนกขัมมะ หรือ บวชชีพรามณ์

อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ์ (  บวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ , อุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร  )

1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง  ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา

2. เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม  หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย

3. สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส  ปัญหาชีวิตคลี่คลาย

4. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป

5.  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา

6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย  มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต

7. เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา

8.  ทำมาค้าขึ้น  ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ

9. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่  และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย

10. ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่

สำหรับ
ผู้ที่บวชไม่ได้ เพราะติดภาระกิจต่างๆ
 ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างคนให้ได้บวช
สนับสนุนส่งเสริมอาสาการให้คนได้บวช

……………………………………………………………………………………………


Photobucket

จะบอกว่าไม่เคยรู้อานิสงส์อันนี้มาก่อน เราได้แล้วซึ่งข้อ 6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย  มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต และก็ดีใจมากที่อานิสงส์ส่งผลถึงพ่อแม่เราด้วย 10. ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่ ตอน
ที่เราได้บวชเราก็แผ่ส่วนบุญไปให้พ่อแม่ตลอด เรายังมิมีเงินทองส่งไปให้ ณ
ตอนนี้ก็มีแต่ "บุญ ทาน" เนี่ยแหละ
และความหวังสูงสุดที่อยากได้จากอานิสงส์การทำบุญต่างๆ ก็คือ 4. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป … สาธุๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s