“ผลึก” O+POSITIVE


“ความล้มเหลวจาการปฏิวัติครั้งแรกมิอาจทำให้อุดมดารณืของประธานเหมาผันแปร

เล่าปี่ไม่เคยย่อท้อต่อการเข็นความพยายามขึ้นเขาโลงังตั๋งถึงสามครั้ง

คุณอิทธิสุนทรีเรี่ยวแรงมากพอที่จะทำโหมโรงให้สำเร็จสมบูรณ์

แม้จะต้องหอบม้วนฟิล์มเข้าห้องตัดต่อสิบแปดครั้ง

ลองเอามาผูกเข้ากับความพยายามมากกว่าสองพันครั้ง

ในการหาอะไรสักอย่างมาทำหลอกไฟของ โทมัส อันวา เอดิสัน

แล้วสำรวจตัวเราเองกันดีกว่าครับว่า การก่อผลึกให้ความฝันของตัวเราเองนั้น

เราได้พยายามอย่างที่สุดมาแล้วสักกี่ครั้งกัน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s