“วันนั้นอ่อนแอ” ^_^ แต่วันนี้ไม่ใช่^_^ (Just be yourself)

ภูมิคุ้มกัน ที่ถูกเติมวันละเล็กละน้อย เพื่อต้านทานความอ่อนแอของชีวิต

จงสร้างรูปแบบวิธีคิดที่ดีต่อสิ่งที่ได้พบเจอด้วยตัวเอง

” Learning By DoinG “

ในความเป็นจริง ของชีวิตนั้น

ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย

พอ  ๆ กับที่

เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง

ตามใจเราได้ตลอดเวลา

แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถควบคุมได้

และเปลี่ยนแปลงได้ดังใจเราอยู่

นั่นก็คือทัศนคติ ความคิดภายใน และความรู้สึก

เราจึงสามารถมีทางเลือกให้ตัวเองได้เสมอว่า

จะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีสุข

…จะให้คนอื่นมาเลือกแทนเรา

…หรือให้เราเลือกทางเดินให้ตัวเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s