” ชีวิตนี้” @_@ มีคำตอบ @_@

มีท้องฟ้าย่อมมีแผ่นดิน…มีแสงแดดย่อมมีสายฝน

มีความโง่ย่อมมีปัญญา…ถ้ามีปัญหาย่อมมีทางแก้”

ปัญหา เปรียบเสมือนโจทย์ที่พระเจ้าประทานมาให้

เหมือนตอนที่คุณครูให้โจทย์มาเป็นการบ้าน

ตอนที่เราเป็นนักเรียน ปัญหาหนักก็เหมาะกับคนที่เก่งและแกร่ง

เช่นเดียวกับโจย์ที่คุณครูให้เราได้ทำ

โจทย์มักจะมีคำตอบอยู่แล้วในตัวเองฉันใด…

ปัญหาก็ย่อมมีทางออกเมอ คนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้

หรือแก้ปัญหาไม่ได้ แต่เพียงเพราะว่า…

มีบางคนกลัวและยอมแพ้ซะก่อนที่จะลงมือทำ

เลือกเดินตามความคิด…ไม่ให้ชีวิตเดินตามวัตถุ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s